Fri tillgång till dagsljus och utsikt

ConverLight

Se releasefilmen för vår senaste produkt ConverLight® Paragon

Med ConverLight Paragon har ChromoGenics lyckats skapa ett fasadglas som kombinerar det dynamiska glasets förmåga att automatiskt skifta ton efter solljus med världsledande isolering mot kyla.

Resultatet är ett fönster som förstärker komfort och ekonomi och minskar klimatpåverkan.

ConverLight

Mer ljus, mindre energi

Solljus kan vara ett problem på många arbetsplatser. Vår banbrytande elektrokroma glasteknologi samt vår patenterade statiska glasteknologi skapar möjlighet att övervinna alla dessa hinder. ConverLight är ett glas som skärmar av solen utan att man går miste om det viktiga dagsljuset.

ConverLight dynamiska fönster anpassas automatisk eller manuellt till dagsljus och solinstrålning vilket optimerar inomhuskomforten och förbättrar energieffektiviteten
– utan att skymma sikten eller förändra fasadens uttryck med extern utrustning.

Varför ConverLight?

Den hållbara lösningen

Då glas är den dominerande trenden i modern arkitektur är det en utmaning att designa attraktiva byggnader som även uppfyller hållbarhetskraven. ChromoGenics har löst problemet. Med ConverLight glas minskas energiförbrukningen, oavsett säsong, och miljöpåverkan reduceras därmed väsentligt.

Lär dig mer om vår teknologi med hjälp av vår tidigare CEO.

KUNDPROJEKT

Baldergymnasiet i Skellefteå

Under 2016 inledde vi implementeringen av ConverLight dynamiska glas på Baldergymnasiets fasader i Skellefteå. ConverLight bidrar med ett effektivt reglerat solskydd – vilket i sin tur förbättrat inomhusmiljöns komfort, sänkt den totala energiförbrukningen och skapat förutsättningar för ytterligare miljöcertifiering av fastigheterna.

TILLSAMMANS FÖR KLIMATET

Se ljusare på framtiden med ChromoGenics

För varje fastighetsägare som väljer att installera våra klimatsmarta produkter donerar vi till Världsnaturfonden WWF och deras klimatarbete.

Vill du ha mer information?

Kontakta oss!

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter