Revisor

ChromoGenics externa revisor väljs årligen på årsstämman enligt aktiebolagslagen. Revisorn rapporterar till aktieägarna vid bolagsstämmor.

Nuvarande revisor

PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor på årsstämman 2017 för ett år, det vill säga fram till slutet av årsstämman 2018.
PricewaterhouseCoopers AB har utsett Leonard Daun, auktoriserad revisor, till huvudansvarig revisor.

IR contact

Lars Ericsson
CFO & Head of Communications
+46 705 497 644
Email

  • co-fin-emh_logotyp

Subscribe

Subscribe to our news