TEKNOLOGI FÖR SMARTA GLAS

Elektrokroma material – att låta atomerna jobba

”Elektrokroma glas är den mest lovande teknologin för varierbar energikontroll i byggnader” - Stephen Selkowitz, Lawrence Berkeley National Laboratory, USA 

ChromoGenics har en internationellt ledande position för elektrokroma material, och många års forskning på Ångströmlaboratoriet har lett till en unik teknologi och patentportfölj.

Vi använder en multilagerstruktur bestående av flera olika material mellan två plastfilmer för att skapa en flexibel och lätt ConverLight®-folie som gör det möjligt att ändra mörkhetsgrad genom att lägga på en låg elektrisk spänning.


Det finns fler goda nyheter: folien behöver inte elektricitet utom när mörkhetsgraden ändras. Det gör den mycket energieffektiv i jämförelse med andra teknologier för att reglera mörkhet.

En elektronisk kontrollenhet kan reglera foliens mörkhetsgrad, antingen manuellt eller automatiskt, till exempel genom anslutning till ett sensornätverk.

PRESSMEDDELANDEN

NYHETER

Följ oss:

Testa Webbsajt CMS gratis här!