STYRELSEN CHROMOGENICS

Anders Brännström

Anders Brännström Ph.D.
(Född 1945)
Styrelseordförande sedan jun 2010
Utbildning: Ph. D från Chalmers Tekniska Högskola. Civilekonom från Göteborgs Universitet.
Tidigare uppdrag: VD Volvo Technology Transfer AB, medlem av koncernledningen i SKF AB, VD för start-up bolag. VD Götaverken Energy AB m. m.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Icomera AB, Micvac AB, Kvarnstrands Verktyg AB, Zeropoint Technologies AB, Luxbright AB, Revibe AB, Volvos Forsknings och Utbildningsstiftelser samt ledamot Blue Mobile Systems AB, USC AB.
Antal aktier: 277 573 (egna och via bolaget Ergonor AB)Poul Erik Schou-Pedersen
(Född 1953)
Styrelseledamot sedan maj 2008
Utbildning: MSc AE Danska Tekniska Universitet, Köpenhamn
Tidigare uppdrag: 20+ års erfarenhet som VD för internationalla tillväxtbolag inom elektronikindustrin. Styrelseordförande- och ledamot i mer än 30 teknik- och säljbolag i Europa och USA.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot GPV International A/S, Baumer A/S, GreenOil ApS, NES II K/S, NES GP A/S, Atraverda Inc., Ebonex Ltd., Rådgivare till den danska statens tillväxtfond.
Antal aktier: 27 485 egna och 4 481 468 via New Energy Solutions II K/S.

Peter Gustafson
(Född 1960)
Styrelseledamot sedan maj 2017
Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet, Managementutbildning, Harvard University, Reservofficersutbildning, Infanteriets Officershögskola
Tidigare uppdrag: Partner Ice Capital Securities AB, Direktör Corporate Finance och chef fastigheter i norden HSH Nordbank AG, Partner Deloitte, Partner Arthur Andersen, Chef affärsutveckling i norden Catella AB, Ordförande och styrelseledamot MSC Group AB, Styrelseledamot Kungsleden AB 
Övriga uppdrag: VD Green Capital Partners AB, Senior Advisor Evli Bank
Antal aktier: 0

Claes-Göran Granqvist

Prof. Em. Claes-Göran Granqvist
(Född 1946) 
Styrelseledamot sedan feb 2003
Utbildning: Tekn. Dr. och Ph.D. h.c. 
Tidigare uppdrag: Professor i fasta tillståndets fysik vid Uppsala universitet och en av grundarna av ChromoGenics. 30+ års erfarenhet, inkluderande mer än 550 vetenskapliga publikationer och många böcker. Världsledande position inom elektrokromismforskningen.
Övriga uppdrag: Seniorprofessor i fasta tillståndets fysik vid Uppsala universitet. Medlem av Vetenskapsakademien och Ingenjörsvetenskapsakademien. Fellow vid International Society of Optical Engineering, medlem av flera lärda sällskap samt mottagare av priser och utmärkelser.
Antal aktier: 9 019

Jerker Lundgren
Jerker Lundgren 
(Född 1964)
Styrelseledamot sedan jun 2016 
(ledamot även från jun 2010 till jun 2015)
Utbildning: M.Sc. Civil engineering, byggnad, Lunds tekniska universitet
Tidigare uppdrag: 20+ års erfarenhet inom bygg- och glasbranschen, inclusive projektledning. Grundare och VD för Skandinaviska Glassystem AB sedan 1994.
Övriga uppdrag: MD, Hancap Façade och VD för Hancaps dotterbolag Skandinaviska Glassystem AB.
Antal aktier: 27 000 via bolaget Kreativ ABMari Broman
(Född 1951)
Styrelseledamot sedan maj 2017
Utbildning: Fil.pol mag Göteborgs Universitet
Tidigare uppdrag: Vice VD Riksbyggen, bitr stadsdirektör Göteborgs stad.
Styrelseordförande Chalmersfastigheter m m .
30+ års erfarenhet från ledningsfunktioner och styrelsearbete inom samhällsbyggnadssektorn.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Marginalen Bank och IQ Samhällsbyggnad. Styrelseledamot
Serneke Group AB och Forserum Safety Glass AB. Ordförande programråd "Energi, IT och Design",
Energimyndigheten.
Antal aktier: 0
Testa Webbsajt CMS gratis här!