STYRELSEN CHROMOGENICS

Anders Brännström

Anders Brännström Ph.D.
(Född 1945)
Styrelseordförande sedan jun 2010
Utbildning: Ph. D från Chalmers Tekniska Högskola. Civilekonom från Göteborgs Universitet.
Tidigare uppdrag: VD Volvo Technology Transfer AB, medlem av koncernledningen i SKF AB, VD för start-up bolag. VD Götaverken Energy AB m. m.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Icomera AB, Micvac AB, Kvarnstrands Verktyg AB, Zeropoint Technologies AB, Luxbright AB, Revibe AB, Volvos Forsknings och Utbildningsstiftelser samt ledamot Blue Mobile Systems AB, USC AB.
Antal aktier: 555 146 (egna och via bolaget Ergonor AB)


Peter Gustafson
(Född 1960)
Styrelseledamot sedan maj 2017
Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet, Managementutbildning, Harvard University, Reservofficersutbildning, Infanteriets Officershögskola
Tidigare uppdrag: Partner Ice Capital Securities AB, Direktör Corporate Finance och chef fastigheter i norden HSH Nordbank AG, Partner Deloitte, Partner Arthur Andersen, Chef affärsutveckling i norden Catella AB, Ordförande och styrelseledamot MSC Group AB, Styrelseledamot Kungsleden AB 
Övriga uppdrag: VD Green Capital Partners AB, Senior Advisor Evli Bank
Antal aktier: 0Christer Simrén.
(Född 1961)
Styrelseledamot sedan maj 2018
Utbildning: PhD, Dr Sc inom Industriell management och ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola. Civilekonom från Göteborgs Universitet.
Tidigare uppdrag: COO & EVP BillerudKorsnäs, VD Korsnäs AB, VD Wermland Paper AB, MD Korsnäs Packaging AB, MD MeidaBricks AB, MD Applied Value Scandinavia, MD CHAMPS m. m. och styrelseuppdrag inom Vireo Energy AB, Latgran Biofuels AB, Grycksbo Paper, AB Geveko, Bomhus Energi, Nordic Paper AS, Acando AB.
Övriga uppdrag: Rådgivare till VD BillerudKorsnäs, styrelseordförande Eco Log AB och styrelsemedlem Brenderup Group.
Antal aktier: 252 583 
Claes-Göran Granqvist

Prof. Em. Claes-Göran Granqvist
(Född 1946) 
Styrelseledamot sedan feb 2003
Utbildning: Tekn. Dr. och Ph.D. h.c. 
Tidigare uppdrag: Professor i fasta tillståndets fysik vid Uppsala universitet och en av grundarna av ChromoGenics. 30+ års erfarenhet, inkluderande mer än 550 vetenskapliga publikationer och många böcker. Världsledande position inom elektrokromismforskningen.
Övriga uppdrag: Seniorprofessor i fasta tillståndets fysik vid Uppsala universitet. Medlem av Vetenskapsakademien och Ingenjörsvetenskapsakademien. Fellow vid International Society of Optical Engineering, medlem av flera lärda sällskap samt mottagare av priser och utmärkelser.
Antal aktier: 18 038


Mari Broman
(Född 1951)
Styrelseledamot sedan maj 2017
Utbildning: Fil.pol mag Göteborgs Universitet
Tidigare uppdrag: Vice VD Riksbyggen, bitr stadsdirektör Göteborgs stad.
Styrelseordförande Chalmersfastigheter m m .
30+ års erfarenhet från ledningsfunktioner och styrelsearbete inom samhällsbyggnadssektorn.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Marginalen Bank och IQ Samhällsbyggnad. Styrelseledamot
Serneke Group AB och Forserum Safety Glass AB. Ordförande programråd "Energi, IT och Design",
Energimyndigheten.
Antal aktier: 0
Testa Webbsajt CMS gratis här!