Revisor

ChromoGenics externa revisor väljs årligen på årsstämman enligt aktiebolagslagen. Revisorn rapporterar till aktieägarna vid bolagsstämmor.


Nuvarande revisor

PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor på årsstämman 2016 för ett år, det vill säga fram till slutet av årsstämman 2017.
PricewaterhouseCoopers AB har utsett Leonard Daun, auktoriserad revisor, till huvudansvarig revisor.


Testa Webbsajt CMS gratis här!