Project Sales Manager                   

Karriärmöjlighet inom branschen för dynamiska glas

ChromoGenics är ledande inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight™, ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien. ChromoGenics är baserat i Uppsala och har cirka 20 anställda. Bolaget härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

ChromoGenics rekryterar nu två stycken Project Sales Managers för västra och södra Sverige, respektive mellersta Sverige för att ta nästa steg i byggandet av ett nytt svenskt industriföretag i en bransch som står inför en stor marknadstillväxt, utifrån marknadens behov av energieffektiva byggnader som erbjuder komfort i termer av optimerad mängd dagsljus och minimerad mängd värmeinstrålning.

Övergripande ansvar

I rollen som Project Sales Manager ansvarar man för att bygga bolagets affärs-pipeline och orderbok genom att sälja in ChromoGenics dynamiska glaslösning ConverLight™ till framför allt följande tre led i byggprojektflödet: föreskrivande led/arkitekter, fastighetsägare/byggherre, samt fasad/glas- och byggentreprenörer. Fasadentreprenören som utför själva glasfasaden är ofta den köpande kunden, men för att lyckas är det viktigt att sälja in och skapa förankring i samtliga ovan nämnda led. Uppdraget är å ena sidan att ha tag i byggprojekten, å andra sidan att synas i föreskrivar-ledet, samt att göra produkten känd gentemot ett antal olika intressenter såsom fastighetsägare, miljökonsulter, energirådgivare, konsultbolag som arbetar med beräkningar för inomhusklimat, samt gentemot offentliga instanser som kommuner, stat och landsting.

Man rapporterar till Försäljningschefen, samt bearbetar kunder inom det geografiska området för respektive tjänst, varmed man sannolikt utgår från hemmet och reser uppskattningsvis cirka tre-fyra dagar/vecka.

Uppdraget

I rollen som Project Sales Manager ansvarar man för att på ett professionellt sätt koordinera, planera och genomföra aktuella försäljningsaktiviteter i enlighet med beslut och överenskommen tidslinje och budget. Detta inbegriper att:
Planera och prioritera försäljningskontakter gentemot kund/prospect/beslutspåverkare i syfte att uppnå överenskomna affärs- och försäljningsmål
Underhålla och utveckla befintliga och nya kunder genom relevanta upplägg och försäljningsmetoder för att optimera tjänstekvalitet, tillväxt och kundnöjdhet
Planera och initiera/genomföra försäljnings- och aktivitetsplaner tillsammans med Försäljningschefen
Veckovis och månadsvis rapportera kundbesök och försäljningsaktiviteter
Ansvara för besök och produktinformation gentemot arkitekter och andra beslutspåverkare
Delta på mässor, utställningar och övriga events
Ansvara för offerter/anbud/kostnadsförslag och avtalsförhandlingar
Ansvara för orderregistrering tillsammans med back office-funktionen
Aktivt använda och uppdatera relevant kund/projekt/försäljnings-information i CRM-system och liknande

Din profil

För att lyckas i rollen som Project Sales Manager har man sannolikt cirka 5 – 7 års erfarenhet av försäljning av produkter/lösningar med någon form av tekniskt innehåll gentemot något eller några av de tre aktuella leden/kundsegmenten i byggprojektflödet, det vill säga föreskrivande led/arkitekter, fastighetsägare/byggherre, samt fasad/glas- och byggentreprenadbolag. Man har erfarenhet av att arbeta med projektförsäljning; uthållighet för att hantera de oftast långa cyklerna och kan balansera förmågan att vara på för att komma till avslut, samtidigt som man förmedlar att man gör arbetet tillsammans med kunden. Vidare har man gedigen förståelse för hur byggbranschen och flödet i ett byggprojekt fungerar. Man har sannolikt någon form av eftergymnasial vidareutbildning inom försäljning, såsom IHM eller liknande, och i botten har man en gymnasieutbildning, gärna med byggteknisk inriktning, alternativt intresse/öga för bygg, design, estetik. Vidare kommunicerar man obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift. Som person är man entreprenöriell, förtroendeingivande och affärsdriven. Man är på och aktiv, en målorienterad och självmotiverande doer/initiativtagare, samt en uthållig, ihärdig och ansvarstagande lagspelare. Man är ödmjuk, strukturerad och har integritet, samt är en problemlösare med ett tekniskt intresse.

Vi erbjuder dig

Rätt kandidat erbjuds en fantastisk möjlighet att spela en absolut nyckelroll i arbetet med att ta en unik, högteknologisk produkt/lösning till marknaden. Man erbjuds en möjlighet att få vara med och bygga ett nytt svenskt industriföretag som erbjuder marknaden en produkt/lösning som är mycket efterfrågad av såväl arkitekter som fastighetsägare, som kombinerar teknisk innovation med optimerad komfort och funktion, samtidigt som man bidrar till ett hållbart samhälle i termer av reducerade koldioxidutsläpp samt kraftigt reducerade energikostnader för fastighetsägarna.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar ChromoGenics med Proximo Rekrytering. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Valter Stjerna på tel 0733-40 09 04, eller via mail valter.stjerna@proximo.se. Vi ser fram emot att få ta del av din ansökan, bestående av CV och personligt brev, så snart som möjligt då urvalsprocessen sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Testa Webbsajt CMS gratis här!