CONVERLIGHT®  

Dynamiskt glas - sol, komfort och utsikt

Människan behöver dagsljus. Glasade fasader ger ljusa, öppna miljöer men ställer också höga krav på hur energi ska hanteras med tanke på miljö, komfort och hållbarhet. Tillgång till dagsljus och behov av solavskärmning kan vara motstridiga krav, men dynamiska glas kan uppfylla dessa med en och samma produkt.

ConverLight® är ett elektrokromt glas med dynamiskt solskyddande egenskaper och kan användas i alla typer av glaslösningar, från enkelglas till isolerglas med multifunktionella egenskaper. När solljuset ökar på fasaden blir glaset mörkare och solenergins instrålning minskar.

Vårt dynamiska glaslaminat passar både till nyproduktion, ombyggnad och renovering. Det är smart och flexibelt och ger arkitekten designfrihet då vår lösning inte påverkar fasadens utseende och till och med kan levereras som ett böjt glas.

Solskydd när det behövs

ConverLight® är UV-skyddande och minskar därmed risken för blekning av inredning. Det dynamiska glaset har också bullerdämpande egenskaper. Glaskonstruktionen består av två härdade glas och ett laminatskikt och levereras i glasstorlekar upp till 1,55 x 4,40 m.

Glaslaminatet anpassar sig efter förutsättningarna. Årstider, väder och tid på dagen, variationen är stor och inomhuskomforten är beroende av att ha solskydd som kan kontrolleras. För arbetsplatser är även kontrastverkan och reflexer i t.ex. datorskärmar viktigt att ha kontroll över. Separat styrning av olika sektioner skapar en bättre arbetsmiljö.

Mer komfort med mindre energi med elektrokroma glas

Energibesparingar kommer från minskade behov av kylning, eftersom väme-överskottet av solinstrålning minskas upp till 90% genom den dynamiska toningen i glaset. Detta, tillsammans med lägre underhållskostnader, gör att ConverLight® är en mycket effektiv lösning. Miljöpåverkan minskas samtidigt som människor upplever ökat välbefinnande i sin inomhusmiljö. ConverLight® bidrar också till att uppfylla kraven i miljöcertifieringar såsom LEED, BREEAM och Green Building.

 Så här fungerar det:
 

Följ oss:

Testa Webbsajt CMS gratis här!