Utfall företrädesemission – de tio största ägare per 28 februari 2018

  • 2018-03-08
  • Pressmeddelande
ChromoGenics AB (publ) informerar om de tio största ägarna efter registreringen av företrädesemissionen hos bolagsverket den 21 februari 2018.

Aktieägarlistor från Euroclear per den 28 februari 2018 visar att de tio största ägarna är enligt följande:

Aktieägare per 2018-02-28 Ordinarie aktierRöster och kapital
K-SVETS VENTURE AB5 112 35012,1%
NEW ENERGY SOLUTIONS II K/S4 606 74610,9%
DANSKE BANK INTERNATIONAL S.A.1 551 2253,7%
FORMUE NORD MARKEDSNEUTRAL A/S1 374 6613,3%
ULTI AB1 296 6653,1%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION1 254 3343,0%
LMK FORWARD AB1 251 2263,0%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB1 174 3182,8%
CASTAB AB 709 1101,7%
BENGT JOSEFSSON UTVECKLING AB 570 0001,4%
ÖVRIGA23 288 36055,2%
TOTALT42 288 360100,0%

Källa: Euroclear AB
Informationen finns även tillgänglig på www.chromogenics.com/sv/investerare/

Kontakt:
Thomas Almesjö, VD
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com

Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. 


PRESSMEDDELANDEN

Testa Webbsajt CMS gratis här!