Delårsrapport januari – juni 2017

Regulatorisk information
  • 2017-07-21
  • Pressmeddelande
Stor order av dynamiska glas till Atrium Ljungbergs projekt Gränbystaden, Uppsala

Andra kvartalet 2017
• ChromoGenics erhöll en stor order att leverera cirka 600m2 dynamiska glas till fastighetsbolaget Atrium Ljungbergs projekt Gränbystaden, Uppsala.
• Produkten ConverLight™ skapar stort intresse hos fastighetsägare, arkitekter, energikonsulter och övriga aktörer inom fönster- och fasadglas.
• I juni arrangerade bolaget den första Dynamic Glass Academy, ett event för att sprida kunskap och acceptans för företagets dynamiska glas hos kunder och intressenter.
• Periodens nettoomsättning uppgick till 1,7 (1,8) MSEK. ConverLight™ är fortfarande i sitt initiala stadie för försäljning och produktion.
• Periodens resultat uppgick till -10,5 (-15,3) MSEK motsvarande ett resultat per aktie om
-0,46 (-2,82) SEK.
• Nyemissionen som genomfördes i februari – mars, slutregistrerades hos Bolagsverket den 7 april 2017.
• Vid bolagsstämman den 10 maj stärktes bolagets styrelse med Mari Broman och Peter Gustafson, båda med bakgrund inom fastighets- och finansbranschen.

2017 2016 2017 2016 2016 
MSEK Apr-JunApr-JunJan-JunJan-JunJan-Dec
Nettoomsättning 1,71,82,81,83,0
EBITDA -9,0-13,7-20,7-24,4-42,2 
Periodens resultat-10,5-15,3-23,8-27,6-49,5
Resultat per aktie efter utspädning, SEK-0,46-2,82-1,39-5,34-7,6
Likvida medel vid periodens slut67,02,567,02,58,5

”Intensiv period med ökande produktion till ChromoGenics hittills största ordrar och ökat tempo i marknadsbearbetningen!”

VD ord
Det har varit en hektisk period med produktion och leverans av dynamiska glas till Fabeges projekt Grand Central Sundbyberg. Under kvartalet genomfördes ett antal driftsättningar av våra tidigare levererade projekt, bland annat till Balderskolan i Skellefteå kommun samt ICEHOTEL 365 i Jukkasjärvi.
Under kvartalet tecknade bolaget den största ordern hittills. ChromoGenics ska leverera cirka 600m2 ConverLight™ dynamiska glas till Atrium Ljungbergs projekt i Gränbystaden, Uppsala. ConverLight™ valdes för dess effektiva solskyddslösning då miljö och ansvarsfullt företagande står högt på Atrium Ljungbergs agenda.I juni genomfördes den första Dynamic Glass Academy i våra lokaler i Uppsala. Ett event för att sprida kunskap och acceptans för bolagets dynamiska glas hos kunder och intressenter om energieffektivitet och komfort i byggnad med fokus på hållbarhet. I slutet av samma månad deltog ChromoGenics i Glass Performance Days, vilket är ett av världens största forum för glasbranschen.
Det finns ett mycket stort intresse från marknaden för våra produkter, och jag är övertygad om att detta bara är början på en framgångsrik resa för ChromoGenics. Våra dynamiska glas ConverLight™ erbjuder fastighetsägare, arkitekter, energikonsulter, byggbolag och aktörer inom fönster- och fasadglas en attraktiv och kostnadseffektiv solskyddslösning. ConverLight™ ger möjlighet att släppa in lagom mängd solljus och värme utan att skymma utsikten. Det ger ett betydligt bättre inomhusklimat. ConverLight™ bidrar samtidigt till fastigheters energieffektivisering genom minskad elförbrukning, vilket står högt upp på miljöagendan för både EU och företagens hållbarhetsarbete.
Med en förstärkt styrelse och organisation fortsätter vi att satsa på en kraftig expansion genom att investera i försäljning och en effektiv och leveranssäker produktionskapacitet. Det stora intresse som vi möter hos olika marknadsföreträdare bekräftar att vår unika teknologi ger goda förutsättningar för fortsatt framgångsrik kommersialisering och framtida lönsamhet!
Thomas Almesjö, VD

Kontakt:
Thomas Almesjö, VD
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 juli 2017 kl 08.30 CET.

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ledande inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight™, ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.
ChromoGenics är baserat i Uppsala och har cirka 20 anställda. Bolaget härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. www.chromogenics.com

PRESSMEDDELANDEN

Testa Webbsajt CMS gratis här!