Delårsrapport januari – mars 2017

Regulatorisk information
 • 2017-04-28
 • Pressmeddelande
Prestigeorder till Fabeges projekt Grand Central Sundbyberg

Första kvartalet 2017

 • ChromoGenics erhöll en större order att leverera cirka 550m2 dynamiska glas till fastighetsbolaget Fabeges projekt Grand Central Sundbyberg, Stockholm. 
 • Intäkter uppgick till 1,0 (0,0) MSEK. Produkten ConverLight™ skapar stort intresse hos fastighetsägare, arkitekter och övriga aktörer inom planglasmarknaden. 
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -13,3 (-12,3) MSEK, motsvarande -1,21 (-2,51) SEK per aktie. 
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 82,5 (10,6) MSEK. 
 • ChromoGenics nyemission övertecknades och tillförde bolaget 117,3 MSEK . 
 • I samband med nyemissionen erhöll bolaget över 2 000 nya aktieägare samtidigt som antalet utestående aktier ökade från 9 414 326 till 23 214 326. 
 • Den 23 mars 2017 inleddes handel i aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Stockholm. 
Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Den 27 april 2017 annonserades ännu en prestigeorder om att leverera cirka 600m2 dynamiska glas till Atrium Ljungbergs projekt i Gränbystaden i Uppsala. 
 • Nyemissionen slutregistrerades hos Bolagsverket den 7 april 2017 
”Det har varit en riktig rivstart på året med en genomförd börsintroduktion följt av två stora ordrar! Båda vid respektive tillfälle den klart största ordern hittills för ChromoGenics!” 

VD ord

Det visades ett stort intresse för att teckna aktier i vårt bolag i samband med vår börsintroduktion. Vi ska jobba hårt för att skapa långsiktiga värden både för kunderna och aktieägarna samt övriga intressenter genom att i full skala lansera våra dynamiska glas som gör fastigheter mer attraktiva genom att förbättra energieffektiviteten och inomhuskomforten.
Under första kvartalet och strax där efter, har vi kunnat presentera våra två största kommersiella ordrar hittills. ChromoGenics ska leverera cirka 550m2 ConverLight™ dynamiska glas till Fabeges projekt Grand Central Sundbyberg som ska certifieras enligt världens mest etablerade certifieringssystem för hållbara byggnader. Våra dynamiska glas valdes för dess flexibla design och fördelarna med energieffektivitet och inomhuskomfort. Produktionen pågår för fullt och leverans sker under första halvåret 2017.
Vi ska även leverera cirka 600m2 ConverLight™ dynamiska glas till Atrium Ljungbergs projekt i Gränbystaden i Uppsala. Ordern omfattar utbyggnad av gallerian, vilket beräknas påbörjas under andra halvåret 2017 och färdigställas inför julhandeln 2018. ConverLight™ valdes för dess effektiva solskyddslösning då miljö och hållbarhet står högt på Atrium Ljungbergs agenda
Vi känner att det finns mycket stort intresse från marknaden för våra produkter, och jag är övertygad om att detta bara är början på en framgångsrik resa för ChromoGenics. Våra dynamiska glas ConverLight™ erbjuder fastighetsägare, arkitekter, byggbolag och aktörer inom glasbranschen en kostnadseffektiv solskyddslösning. ConverLight™ ger möjlighet att släppa in lagom mängd solljus och värme utan att skymma utsikten. Det ger ett betydligt bättre inomhusklimat. ConverLight™ bidrar samtidigt till att sänka fastighetens elförbrukning genom möjligheten energieffektivisering, vilket står högt upp på miljöagendan för både EU och företagens hållbarhetsarbete.
Det välrenommerade amerikanska analyshuset n-tech Research’s prognoser visar också att marknaden för dynamiska glas förväntas öka dramatiskt under det kommande decenniet. ChromoGenics är i ett mycket intressant läge där vi har goda förutsättningar att etablera bolaget som en ledande aktör på denna marknad.
Vi ska nu satsa på kraftig expansion genom att fortsätta investera i försäljning och produktion för att skapa goda förutsättningar för fortsatt kommersialisering och framtida lönsamhet!
Thomas Almesjö, VD

Kontakt:

Thomas Almesjö, VD
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2017 kl 08.30 CET.

Om ChromoGenics

ChromoGenics är ledande inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight™, ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och har cirka 20 anställda. Bolaget härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.


PRESSMEDDELANDEN

Testa Webbsajt CMS gratis här!