ChromoGenics får en större order att leverera cirka 600 m2 dynamiska glas till Atrium Ljungbergs projekt i Gränbystaden, Uppsala.

Regulatorisk information
  • 2017-04-27
  • Pressmeddelande
Bild: Sweco Architects
ChromoGenics AB (publ) har blivit utvald att tillsammans med fasadentreprenören Fasadglas AB leverera cirka 600 m2 dynamiska glas till Atrium Ljungbergs projekt i Gränbystaden i Uppsala. Ordern omfattar utbyggnad av gallerian där ChromoGenics dynamiska glas bidrar med ökad energieffektivitet och inomhuskomfort.
ChromoGenics kommer att leverera ConverLight™ dynamiska glas till en del av projekten i Gränbystaden i Uppsala. Ordern omfattar utbyggnad av gallerian, vilket beräknas påbörjas under andra halvåret 2017 och färdigställas inför julhandeln 2018. ConverLight™ förser byggnader med effektivt solskydd, vilket bidrar till förbättrad energieffektivitet och inomhuskomfort samt ger goda förutsättningar för miljöcertifiering av fastigheter.
“Vi är stolta över att få vara en del av detta projekt med fokus på hållbar byggnad,” inleder Thomas Almesjö, VD på ChromoGenics. “Vår produkt ConverLight™ kontrollerar värme- och ljusinsläpp medan dagsljus och full utsikt till omvärlden bibehålls. Detta resulterar i energibesparingar och höjer komfort och välbefinnande hos människor som vistas i byggnaden. Dessutom bidrar ConverLight™ till lägre driftskostnader samt miljöcertifiering av byggnader, vilket är högt på agendan idag för att uppnå de europeiska miljömålen om att reducera koldioxidutsläpp med 20 procent till år 2020,” sammanfattar Thomas Almesjö.
“I Gränbystaden vill vi skapa Uppsalas andra stadskärna genom att fortsätta tillskapa stadskvaliteter och utveckla området med en blandning av handel, kontor och bostäder samt service- och kulturverksamheter. Våra fastigheter ska vara attraktiva och moderna med hög energieffektivitet,” inleder Michael Neumann, projektledare på Atrium Ljungberg. “ConverLight™ dynamiska glas valdes för dess flexibla design och fördelarna med energieffektivitet och inomhuskomfort. Detta är en mycket bra solskyddslösning eftersom miljö och hållbarhet står högt på vår agenda,” avslutar Michael Neumann, Atrium Ljungberg.
”Vår strävan är att var först med att kunna erbjuda våra kunder de senaste och mest lämpade innovationerna inom glasbranschen där hållbart byggande och energieffektivisering är i fokus. Med ConverLight™ kan vi erbjuda dynamiskt solskydd för ökad energibesparing och inomhus komfort utan att behöva göra estetiska anspråk på den yttre fasaden,” säger Linus Moëll på Fasadglas i Uppsala AB. ”Vi tycker det är jätte spännande att vara en av de första i Sverige att erbjuda dynamiska glas som bidrar positivt till miljömålen,” avslutar Linus Moëll.
För mer information om projekt Gränbystaden i Uppsala: http://al.se/omraden/uppsala/granbystaden/


Kontakt:
Thomas Almesjö, VD
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 kl 08.30 CET.

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ledande inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight™, ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.
ChromoGenics är baserat i Uppsala och har cirka 20 anställda. Bolaget härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. www.chromogenics.com

Om Atrium Ljungberg
Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi finns på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter. För att skapa levande stadsmiljöer som är långsiktigt hållbara och attraktiva över tiden rymmer platserna också utbildning, kultur, service och bostäder. Den totala uthyrbara ytan omfattar drygt en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till 36 miljarder kronor. Handelsplatserna har årligen 60 miljoner kunder och besökare och i områdena arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusentals personer. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se 
Kontakt:
Michael Neumann, Projektledare Atrium Ljungberg
Tel: +46 70 927 60 95
E-mail: michael.neumann@al.se 

Om Fasadglas AB
Fasadglas grundades redan 1913, och är bland de äldsta företagen inom glas- och metallarbeten. Genom åren har hantverket gått hand i hand med sökandet efter nya lösningar och system. Därför ser vi oss idag som glaskonstruktörer, som behärskar hela kedjan. Från innovation och dimensionering, till konstruktion och byggnation. www.fasadglas.se 
Kontakt:
Linus Moëll, Fasadglas i Uppsala AB
Tel: +46 (0) 18 13 76 08
E-mail: linus.moell@fasadglas.se 

PRESSMEDDELANDEN

Testa Webbsajt CMS gratis här!