ChromoGenics publicerar årsredovisning 2016

Regulatorisk information
  • 2017-03-29
  • Pressmeddelande
ChromoGenics AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2016 på svenska och översatt till engelska.
ChromoGenics årsredovisning för 2016, på svenska och engelska, finns nu tillgänglig på www.chromogenics.com i pdf-format. Årsredovisningen kan även beställas hos bolaget och distribueras per post till de aktieägare som så begär.
Årsstämman äger rum onsdagen den 10 maj 2017 kl 14.00 på Advokatfirman Lindahls kontor, Vaksalagatan 10, Uppsala. Fullständiga stämmohandlingar kommer att finns tillgängliga på www.chromogenics.com och hos bolaget vid tid för kallelse.

Denna information är sådan som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 mars 2017 kl 08.30 CET.

Kontakt:
Thomas Almesjö, VD
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ledande inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight™, ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.
ChromoGenics är baserat i Uppsala och har cirka 20 anställda. Bolaget härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med
G&W Fondkommission som Certified Adviser. www.chromogenics.com

PRESSMEDDELANDEN

Testa Webbsajt CMS gratis här!