Handel inleds i ChromoGenics på Nasdaq First North den 23 mars efter godkänd ansökan

Regulatorisk information
  • 2017-03-20
  • Pressmeddelande
ChromoGenics AB (publ), en ledande leverantör av dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp för solskydd och energieffektivisering, genomför listning av aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North efter godkänd ansökan. Första handelsdag för aktien och teckningsoptionen blir den 23 mars.

Inför listningen har ChromoGenics genomfört en övertecknad nyemission vilken tillför bolaget 117,3 MSEK före emissionskostnader och kvittningar av ägarlån och garantiarvoden. Därutöver kan upp till 1 MSEK antingen omfattas av stabiliseringstransaktioner och/eller överteckning genom utnyttjande av övertilldelningsoptionen. ChromoGenics får i samband med nyemissionen drygt 2100 nya aktieägare. 

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till ChromoGenics samt utsedd Certified Adviser inför listning på Nasdaq First North Stockholm.
Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 mars 2017 kl 08.30 CET.

Kontakt:
Thomas Almesjö, VD
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
Om ChromoGenics
ChromoGenics är ledande inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight™, ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och har cirka 20 anställda. Bolaget härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie noteras på Nasdaq First North Stockholm från och med 23 mars 2017.
G&W Fondkommission är utsedd Certified Adviser. www.chromogenics.com


PRESSMEDDELANDEN

Testa Webbsajt CMS gratis här!