ChromoGenics får en större order att leverera dynamiska glas till Fabeges Grand Central Projekt i Sundbyberg, Stockholm.

Regulatorisk information
  • 2017-02-21
  • Pressmeddelande
ChromoGenics har blivit utvald att leverera dynamiska glas till Projektet Grand Central i Sundbyberg, Stockholm. Fastighetsprojektet satsar på att uppnå kraven för miljöcertifieringen BREEAM-SE, nivå Very Good, där ChromoGenics dynamiska glas bidrar med förbättrad energieffektivitet och inomhus komfort.

ChromoGenics kommer att leverera ConverLight™ dynamiska glas till Fabeges kontorsprojekt Grand Central i Sundbyberg, Stockholm. ConverLight™ förser byggnader med effektivt solskydd. Leveranser planeras till första halvåret 2017 och invigning av byggnaden planeras till andra halvåret 2018.

“Vi är stolta över att få vara en del av detta projekt som ska certifieras enligt världens mest etablerade certifieringssystem för hållbara byggnader,” inleder Thomas Almesjö, VD på ChromoGenics. “Dagsljus och kontakt med omvärlden höjer komfort och välbefinnande. ConverLight™ kontrollerar värme- och ljusinsläpp medan dagsljus och full utsikt till omvärlden bibehålls. Dessutom bidrar ConverLight™ till lägre driftskostnader samt miljöcertifiering av byggnader, vilket är högt på agendan idag för att uppnå de europeiska miljömålen om att reducera koldioxidutsläpp med 20 procent till år 2020,” sammanfattar Thomas Almesjö.

“Vi är glada över att kunna erbjuda moderna, flexibla och verksamhetsanpassade kontor i hjärtat av Sundbyberg, Stockholm. Kontorsplanen förses med den senaste tekniken för att få bästa komfort och energihushållning, inklusive ny ventilation som samverkar med ChromoGenics fasadglas för dynamiskt solskydd. Fasaden är tänkt att varieras för att bryta upp de stora ytorna. Invändigt blir det tidlöst med moderna inslag där materialen är valda med fokus på hållbarhet och låg miljöpåverkan,” inleder Per Lindfors, Projektchef på Fabege. “ConverLight™ dynamiska glas valdes för dess flexibla design och fördelarna med energieffektivitet och inomhuskomfort. Detta är en perfekt lösning eftersom miljö och hållbarhet står högt på vår agenda. Vi är stolta över att vara en av de första i Sverige att erbjuda dynamiska glas som bidrar positivt till miljömålen,” avslutar Per Lindfors, Fabege.

För mer information om Grand Central Sundbyberg se: http://www.fabege.se/orgeln
Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 februari 2017 kl 08.30 CET.

Kontakt:
Thomas Almesjö, VD
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ledande inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight™, ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades försäljning och leveranser till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolaget har cirka 20 anställda och de huvudsakliga ägarna är K-Svets Venture AB och New Energy Solutions II K/S. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. www.chromogenics.com

Om Fabege
Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information: www.fabege.se

Kontakt:
Pernilla Arwidson, kommunikatör Stora Projekt
Tel: +46 (0)72-546 34 02

PRESSMEDDELANDEN

Testa Webbsajt CMS gratis här!