OM CHROMOGENICS

Vi gör fastigheter mer attraktiva!

ChromoGenics är ledare inom dynamiska glas med kontrollerbara optiska egenskaper. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight™, ger dynamiskt solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades försäljning och leveranser till fastighetsprojekt i Skandinavien.

Företaget

Företaget har byggt upp en stark IP-portfölj bestående av egen know-how och patent som täcker väsentliga material, processer och applikationer i arton patentfamiljer. Den sista löper ut 2033 och ytterligare patent är under behandling. Företaget har även betydande know-how inom produktionsteknik, stärkt av partnerskap med några av de stora aktörerna i branschen.

ChromoGenics grundades 2003 som en naturlig följd efter 20 års forskning på elektrokroma material av professor Claes-Göran Granqvist och hans team vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet i Sverige.

ConverLight™ dynamiskt glas

ChromoGenics är baserat i Uppsala och företaget har cirka 20 anställda. Produktionsanläggningen inkluderar klimatstabiliserade renrumsfaciliteter, produktionslinjer för ConverLight™ glaslaminat, testning och utvecklingsanläggningar.

Bolaget härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.  
 

PRESSMEDDELANDEN

NYHETER

Följ oss:

Mer information om ChromoGenics

Ledning 
Styrelse 
Kontakta oss  

Testa Webbsajt CMS gratis här!