OM CHROMOGENICS

Vi gör fastigheter mer attraktiva!

ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

Företaget ChromoGenics

Företaget har byggt upp en stark IP-portfölj bestående av egen know-how och patent som täcker väsentliga material, processer och applikationer i arton patentfamiljer. Den sista löper ut 2033 och ytterligare patent är under behandling. Företaget har även betydande know-how inom produktionsteknik, stärkt av partnerskap med några av de stora aktörerna i branschen.

ChromoGenics grundades 2003 som en naturlig följd efter 20 års forskning på elektrokroma material av professor Claes-Göran Granqvist och hans team vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet i Sverige.

ConverLight® dynamiskt glas

ChromoGenics är baserat i Uppsala. Produktionsanläggningen inkluderar klimatstabiliserade renrumsfaciliteter, produktionslinjer för ConverLight® glaslaminat, testning och utvecklingsanläggningar.

Bolaget härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.  
 

PRESSMEDDELANDEN

NYHETER

Följ oss:

Mer information om ChromoGenics

Ledning 
Styrelse 
Kontakta oss  

Testa Webbsajt CMS gratis här!