LEDNINGEN CHROMOGENICS

Thomas Almesjö
Thomas Almesjö 
(Född: 1958)
VD 
sedan feb 2009
Utbildning: Civilekonom
Tidigare uppdrag: VD Aerocrine, 20+ års erfarenhet från internationella chefspositioner i storbolag, bl a Pfizer (Pharmacia) och Chiron. Bred erfarenhet av att kommersialisering av nya teknologier
Antal aktier: 207 502

Peter Lundh
(Född: 1965)
Försäljningschef
sedan okt 2015 
Utbildning: Degree in Marketing management & economics DIHM
Tidigare uppdrag: 20+ års erfarenhet inom försäljning, marknadsföring och affärsutveckling, varav de senaste 10 åren inom multinationella ledande storbolag inom bygg- och glas branschen, Saint-Gobain och Sapa Building Systems.
Antal aktier: 12 588

Micael Hamberg
(Född: 1962)
COO
sedan nov 2016
Utbildning: M.Sc. Physics, MBA international business
Tidigare uppdrag: VD Protender AB, 20+ års erfarenhet från ledande positioner i internationella high-tech bolag huvudsakligen inom operations, t ex Banqit AB, Medtronic Inc., Advanced Medical Optics, Munters AB, XCounter AB
Antal aktier: 100 000 via bolaget Hambiz AB och 43 000 egna.
Susanne Andersson 
(Född: 1971)
CFO & Kommunikationschef 
sedan mar 2016
Utbildning: Civilekonom
Tidigare uppdrag: VP Head of IR PostNord, CFO/IR Nordic Mines och 15+ års internationell erfarenhet inom olika finans- och managementpositioner inom Ericsson och telekomindustrin.
Antal aktier: 49 038

Greger Gregard
(Född:1974)
Medgrundare & CTO 
sedan feb 2003
Utbildning: M.Sc., Master Thesis on electrochromics
Tidigare uppdrag: Avd. förfastatillståndetsfysik vid Uppsala universitet, Ångströmlaboratoriet, där han grundade ChromoGenics tillsammans med fem andra forskare. Sedan 2005 har han arbetat huvudsakligen med material- och produktutveckling och patent hos ChromoGenics
Antal aktier: 19 576
Åsa Stroofe
(Född: 1968)
CMO
sedan nov 2017
Utbildning: B.Sc. in Physiological Science, Master Classes inom Marketing Management & Global Marketing.
Tidigare uppdrag: Mer än 20 års internationell erfarenhet inom olika strategiska och taktiska marknadsföringspositioner. Tidigare arbetade Åsa på företag såsom Thermo Fisher Scientific, Agilent Technologies, Aerocrine, Siemens och Medtronic.
Antal aktier: 50 852

Bilder till media: Thomas Almesjö VD, JPG 10 mb
                             Thomas Almesjö VD, JPG 9 mb 

Hemsidan innehåller nedladdningsbara bilder.

Bilderna är tillgängliga i högupplöst format. Bilderna har tagits fram som en service till media och andra intressenter av vårt företag. Om du har frågor eller behöver någon annan bild kontakta oss via e-post till infoo@ochromogenics.com.
Alla bilder och alla till dem anknutna rättigheter ägs uteslutande av ChromoGenics AB. Bildmaterial får användas för redaktionella ändamål och endast i icke-kommersiellt syfte. Bilderna på hemsidan får inte användas för något annat ändamål utan tillstånd från kommunikationsansvarig. Likaså är det inte tillåtet att på något sätt förändra design, färger eller på annat sätt förvränga bilderna.

Testa Webbsajt CMS gratis här!