BOLAGSSTÄMMOR

Årsstämma 2018 

Årstämma 2018 i ChromoGenics AB (publ) kommer att hållas vid Advokatfirman Lindahls kontor, Vaksalagatan 10, Uppsala den 16 maj 2018


Extra bolagsstämma 2017

Extra bolagsstämma ägde rum den 15 december 2017 

Årsstämma 2017

Årsstämman 2017 i ChromoGenics AB (publ) hölls vid Advokatfirman Lindahls kontor, Vaksalagatan 10, Uppsala den 10 maj 2017.

Protokoll årsstämma 2017
Årsredovisning 2016 
Kallelse årsstämma 2017

Extra bolagsstämma 2017

Extra bolagsstämma ägde rum den 12 januari 2017 på ChromoGenics huvudkontor, Ullforsgatan 15, Uppsala


Årsstämma 2016

Årsstämman 2016 i ChromoGenics AB (publ) hölls vid ChromoGenics huvudkontor, Ullforsgatan 15, Uppsala den 20 juni 2016.


Testa Webbsajt CMS gratis här!