DYNAMISKA GLAS FÖR SOLSKYDD

Elektrokroma glas anpassar sig för att optimera inomhuskomfort och förbättrar energieffektiviteten.

ConverLight® är en flexibel dynamisk glaslösning där effektivt solskydd ger ökad inomhuskomfort och lägre energiförbrukning, samtidigt som människan i lokalen har en naturlig kontakt med omvärlden.ConverLight® anpassas automatisk eller manuellt till dagsljus och solinstrålning utan att någon exteriör utrustning skymmer sikten eller förändrar fasadens uttryck.

Energibesparingen uppnås genom minskat kylbehov i lokalen då överskottet av solvärmeinstrålningen kan reduceras effektivt med dynamisk toning i glaset. Tillsammans med låga kostnader för drift och underhåll blir ConverLight® en mycket effektiv lösning. Belastningen på miljön minskar samtidigt som människor får rum att trivas och må bra i. ConverLight® bidrar till att uppnå kraven i miljöcertifieringar som LEED, BREEAM, Green Building och Miljöbyggnad.

PRESSMEDDELANDEN

NYHETER

Följ oss:

Testa Webbsajt CMS gratis här!